Lịch âm - dương

Google

Dự báo thời tiết Hà Nam

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ảnh ngẫu nhiên

  Ve_que.jpg 1022015tap_di.jpg 10112013_tron_1tuoi.jpg 2014_8_2.jpg 10112014_nam.jpg 112014_bo.jpg 1196.jpg Tron_7_thang.jpg Ve_que_noi_55.jpg Gia_phuc_2_tuan_tuoi.jpg Happy_new_year.swf Banner_20135.swf P1040553.jpg 14_viet_chu_q_g.swf Trang_3E.jpg Thu_vang.swf P1040101.jpg DSC002841.jpg Yen_trinh.jpg Tien_dung.jpg

  Đi dọc Việt Nam

  Liên kết các ngân hàng đề thi

  Code liên kết các ngân hàng đề

  Tiện ích

  Co de các thành viên violet

  báo mỡi

  Như Hoa chào đón các bạn đến nhà chơi, mình cùng nhau trao đổi

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Như Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:39' 29-08-2009
  Dung lượng: 462.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  Thiết kế bài giảng
  Môn toán lớp 5
  đơn vị đo diện tích: dam, hm
  2
  2
  Hoạt động 1:
  Tổ chức hoạt động để học sinh hình thành biểu tượng về đề-ca-mét vuông
  Hãy kể tên những đơn vị đo diện tích đã học?
  Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
  Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m
  Ki- lô- mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
  Ki- lô- mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 Ki- lô- mét


  Vậy Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?

  Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 đề-ca-mét.
  Đọc: Đề-ca-mét vuông
  Cách viết:
  m
  2
  ?
  d
  a
  Hoạt động 2:
  Phát hiện mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông
  Vẽ một hình vuông có cạnh dài 1 dam
  Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau
  Nối các điểm chia để tạo thành các hình vuông nhỏ
  Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
  Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là 1
  Số hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
  Số hình vuông nhỏ là 100 hình vuông
  m
  2
  Hình vuông 1 dam2gồm bao nhiêu hình vuông 1m2
  Hình vuông 1 dam2gồm 100 hình vuông 1 m2
  Vậy 1 đề-ca-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?

  dam
  2
  m
  2
  100
  1
  =
  Hoạt động 3:

  Hình thành cho học sinh biểu tượng về héc-tô-mét vuông
  Chúng ta vừa học : đề-ca-mét vuông là đơn vị của hình vuông có cạnh dài 1 đê-ca-mét.
  Vậy: Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu?
  Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 héc-tô-mét
  Đọc: Héc-tô-mét vuông
  Cách viết:

  h
  2
  m
  Vẽ một hình vuông có cạnh dài 1 hm
  Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau
  Hoạt động 4:

  Phát hiện mối quan hệ giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông
  Nối các điểm chia để tạo thành các hình vuông nhỏ
  Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
  Số đo diện tích mỗi hình vuông nhỏ là 1
  Số hình vuông nhỏ là bao nhiêu?
  Số hình vuông nhỏ là 100 hình vuông
  dam
  2
  Hình vuông 1 gồm bao nhiêu hình vuông 1
  Hình vuông 1 gồm 100 hình vuông 1
  Vậy 1 héc-tô-mét vuông bằng bao nhiêu đề-ca-mét vuông?

  1 đề-ca-mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?
  dam
  2
  hm
  2
  hm
  2
  dam
  2
  dam
  2
  hm
  2
  100
  1
  =
  dam
  2
  m
  2
  100
  1
  =
  Hoạt động 5:
  Rèn luyện cách đọc số đo diện tích với đơn vị
  dam2 và hm2
  Đọc các số đo diện tích:
  105 ; 32.600 ; 492 ; 108.350
  105 : Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông
  32.600 : Ba mươi hai nghìn, sáu trăm đề-ca-mét vuông.
  492 : Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.
  180.350 : Một trăm tám mươi nghìn, ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

  dam
  2
  hm
  2
  hm
  2
  hm
  2
  hm
  2
  dam
  2
  dam
  2
  dam
  2
  Viết các số đo diện tích:
  A/ Hai trăm bảy mươi nghìn chín trăm tám mươi đề-ca-mét vuông.

  B/ Mười tám nghìn chín trăm tám mươi tư đề-ca-mét vuông.

  C/ Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

  D/ Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.
  Hoạt động 6:
  Luyện viết số đo diện tích với đơn vị dam2 và hm2
  271dam
  2
  18.954 dam
  2
  603 hm
  2
  34.620 hm
  2
  A/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
  2dam = ....m
  2
  2
  30 hm = ....dam
  2
  2
  3 dam 15 m = ....m
  2
  2
  2
  12 hm 5 dam = ....dam
  2
  2
  2
  200 m = ....dam
  2
  2
  760 m = ....dam....m
  2
  2
  2
  2dam = ....m
  2
  2
  Vì 1 dam = 100m
  Nên 2 dam = 1 dam x 2
  = 100 m x 2
  = 200 m
  Vậy 2 dam = 200 m
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  3 dam 15m = ..m
  2
  2
  Vì 3 dam 15 m = 300m + 15 m
  = 315 m
  Vậy 3 dam 15m = 315 m
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  200 m = ....dam
  2
  2
  (Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn) có thể làm như sau:
  Vì 100 m = 1 dam chia nhẩm:
  200 : 100 = 2
  Vậy 200 m = 2 dam
  2
  2
  2
  2
  760 m = ..dam.m
  2
  2
  Có thể làm như sau:
  Vì 100 m = 1 dam nên
  760 m = 700 m + 60 m
  = 7 dam + 60 m
  = 7 dam 60 m
  Hoặc 760 : 100 = 7 (dư 60)
  Vậy 760 m = 7 dam 60m
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  A/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
  2dam = ....m
  2
  2
  30 hm = ....dam
  2
  2
  3 dam 15 m = ....m
  2
  2
  2
  12 hm 5 dam = ....dam
  2
  2
  2
  200 m = ....dam
  2
  2
  760 m = ....dam....m
  2
  2
  2
  200
  3000
  315
  1205
  2
  7
  60
  B/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
  1m = ....dam
  2
  2
  3 m = ....dam
  2
  2
  2
  2
  27 m = ....dam
  1 dam = ....hm
  8 dam = ....hm
  15 dam = ....hm
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  1m = ....dam
  Vì 100 m = 1dam
  2
  3
  100
  3m = ....dam
  1
  100
  2
  2
  2
  2
  2
  1m2 = ...... dam2
  B/ Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
  1 dam2 = ...... hm2
  3 m2 = ... dam2
  8dam2 = .. hm2
  27 m2 = .. dam2
  15 dam2 = ...... hm2
  Hoạt động 8:
  Rèn cho học sinh biết cách viết số đo diện tích có hai đơn vị thành số đo diện tích dưới dạng hỗn số có một đơn vị
  Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu)

  5 dam 23 m = 5 dam + dam

  = dam
  2
  2
  2
  2
  23
  100
  2
  100
  23
  5
  16 dam 23 m = 16 dam + dam

  = dam
  2
  2
  2
  2
  91
  100
  2
  100
  91
  16
  32 dam 5 m = 32 dam + dam

  = dam
  2
  2
  2
  2
  5
  100
  2
  100
  5
  32
  Củng cố:
  củng cố lại mối quan hệ giữa m2và dam2; dam2 và hm2

  1m = ....dam
  1dam = ....m
  2
  2
  1 hm = ....dam
  2
  2
  2
  2
  1 dam = ..hm
  2
  2
  100
  100
  1
  100
  1
  100
  2
   
  Gửi ý kiến

  mỗi ngày một truyện cười

  Hat karaoke